Välkommen till Mainz-Bingen län

For cosmopolitanism and successful integration

Företag

©

Architecture 3140282 CC0 Pixabay photosforyou

Advert

Den akuta bristen på kvalificerade arbetstagare är en utmaning för många företag. Inte bara universitetets behörighet eller perfekt skriftliga och talade tyska står i fokus för sökande. Öppenhet för anställda med migrationsbakgrund ger möjlighet att locka högt kvalificerade medarbetare från andra länder och kulturer till företag.

Företag kan till exempel ta av sig trycket i frågor som rör myndigheter och byråkrati. Kommunikation på engelska och enkelt språk hjälper till att förbättra förståelsen. Du kan stödja dina anställda i att hitta en lägenhet. Uppmuntra dina anställda och hjälp dem att lära sig språket. Dessutom är ett obyråkratiskt erkännande av färdigheter och grader ett stort steg mot kosmopolitismen.

Välkommen-appen Tyskland stödjer människor med invandrarbakgrund - inklusive nya anställda från utlandet - när de bosätter sig i Tyskland, hanterar varandra i samhället, i vardagen och i att starta en karriär.
Som företag är du välkommen att stödja Welcome App Germany med en donation.