Välkommen till Mainz-Bingen län

For cosmopolitanism and successful integration

Om Welcome App Germany

Advert

År 2015 flyttade omkring en miljon människor från olika länder och av flera anledningar till Europa och i synnerhet till Tyskland. Även i 2016 har flyktingflödet inte minskat på grund av pågående krig och förföljelser. Något liknande kommer att förväntas år 2017, eftersom skälen till att människor flyr från sina hemländer har tyvärr knappast förändrats. De som kommer hit är nu våra nya grannar - några tillfälligt och några för evigt. Därför är det viktigt att vi alla hjälper dessa människor att få sina lager och bli bosatta i Tyskland.

Välkommen App Germany - initierad av HeiReS® (kort för Heinrich & Reuter Solutions GmbH) - är avsedd att hjälpa till med orientering och integration i Tyskland. Appen ger detaljerad information om viktiga allmänna ämnen om vardag och vardag i Tyskland. Detta kombineras med ett mervärde av lokala kontakter och kontaktadresser till de olika områdena i de lokala livsmiljöerna.

Språkbarriärer kan ofta orsaka missförstånd och leder därför till konflikter snabbt. All information som inlämnas överförs därför till modersmålet hos de personer som kommer hit. Viktig information om livet i Tyskland ges i huvudsak utskrift när människor har kommit till en kommun. Spridning av information över digitala medier som smartphones är mycket meningsfullare och når människor på ett mer direkt sätt. Omkring 80% av flyktingarna har en smartphone eller tillgång till en, eftersom det är ett centralt medium för orientering och information samt att hålla kontakt med sina hemländer. Därför är en app med möjlighet att kontinuerligt uppdatera och utöka information det rätta sättet.

Informationen i Welcome App är inte bara relevant och användbar för flyktingar. Det dagliga livet i offentliga myndigheter och rådgivningscentraler kan vara effektivare när man arbetar med människor som är välinformerade. På så sätt kan tid för preliminär information och deras översättningar sparas. Välkommen App Tyskland erbjuder största möjliga nytta för de olika användargrupperna när så många städer och län som möjligt kan delta i det. Endast genom dessa regionala särdrag kan det lokala mervärdet träda i kraft.

Det första steget med frivillig integration består i att förstå information med hjälp av digitala media. Det andra steget är dialog och konkret interaktion med lokala motsvarigheter inom samhällen. Det tredje steget kan leda till en positiv mångkulturell samexistens genom en bättre förståelse för andra och en känsla av samhörighet.