به ماینتس-بینگن شهرستان خوش آمدید

For cosmopolitanism and successful integration

مهاجرت و مهاجرت

Advert

راه های مختلفی برای یک اقامت محدود و یا دائم در اتحادیه اروپا و به ویژه در آلمان وجود دارد. تمام اشکال اجازه شرایط و ضوابط متفاوت است. شرایط مربوط به ملاقات بی قید و شرط و باید به صورت کتبی ثبت شود. به اقامت در اتحادیه اروپا فاقد مدرک جرم است. علاوه بر اخراج فوری نیز مجازات ممکن است برای این نقض تحمیل شده است.
اجازه اقامت همیشه در زمان محدود است و باید تمدید شود. فقط اجازه اسکان حق به اقامت دائم در اتحادیه اروپا می دهد. شما معمولا اجازه حل و فصل خواهد شد هنگامی که شما به اجازه اقامت معتبر به مدت پنج سال. همچنین توسط آزمون مناسب نیاز به سطح زبان B1 آلمانی و اثبات آن است.