به ماینتس-بینگن شهرستان خوش آمدید

For cosmopolitanism and successful integration

بازار کار

Advert

کار ما particialy تقریبا تمام زندگی ما را تحت تاثیر قرار. شناسایی و وضعیت مشخصه است. چقدر زمان برای ما خانواده و تنظيم خانواده در حال حاضر نیز به شدت به طور کلی در کار ما بستگی دارد. مسأله برنامه ریزی familiy این است که اغلب وابسته به وضع مالی و یا آینده کاری است. مراقبت حتی وابستگان باید به وضعیت کار تراز. مردم با خانواده و یا مورد مراقبت در خانواده تا اغلب کاملا از زندگی حرفه ای و طرح ورود مجدد آینده گذاشت. یا کار مورد نظر را تنظیم کنید.

این راه است چرا برای اولین بار و یا پس از مدت زمان طولانی شما برای جای خالی دوباره, تجربه روش های برنامه به دنبال و به کار های روزمره استفاده می شود. در این دسته شما اطلاعات به روز در مورد چگونگی وارد کنید و دوباره وارد بازار کار و بسیاری از نقاط مربوطه تماس، آدرس و پشتیبانی های مفید دیگر دریافت خواهید کرد.