Добре дошли в окръг Майнц-Бинген

For cosmopolitanism and successful integration

Миграция и имиграция

Advert

Има няколко начина за ограничен или постоянен статут на пребиваващ в ЕС, и по-специално в Германия. Всички формуляри за разрешение имат различни условия. Съответните условия трябва да отговарят на безусловни и трябва да бъдат документирани писмено. Да живееш без документи в ЕС е престъпление. В допълнение към незабавното експулсиране могат да бъдат наложени и санкции за това нарушение.

Разрешението за пребиваване винаги е ограничено във времето и трябва да бъде подновено. Само разрешението за сетълмент дава право да живее постоянно в ЕС. Обикновено ще получите разрешение за сетълмент, ако имате валидно разрешение за пребиваване в продължение на пет години. Нуждаете се от езиково ниво B1 на немски език и го докажете с подходящ тест.